รหัสสินค้าS-FT011
ชื่อสินค้าปลอกน้ำ 29x35
ราคา 300 บาท
Price $ 10.5
รายละเอียดปลอกน้ำ 29x35 ของเรือ FT011
ปลอกน้ำมอเตอร์อินรันเนอร์ขนาด 2940 , 2950 , 2950 , 2970
ตัวปลอกน้ำความยาว 35 มิลลิเมตร