ไม้ต่อเรือ
 ไม้พลายวูดส์ 1.5 มิล
ไม้พลายวูดส์ 1.5 มิล
ราคา : 180 บาท
Price : $ 6.5
 ไม้พลายวูดส์ 2.0 มิล
ไม้พลายวูดส์ 2.0 มิล
ราคา : 180 บาท
Price : $ 6.5
 ไม้พลายวูดส์ 3.0 มิล
ไม้พลายวูดส์ 3.0 มิล
ราคา : 200 บาท
Price : $ 7
 ไม้บัลซ่าต่อเรือ 1.5 มิล
ไม้บัลซ่าต่อเรือ 1.5 มิล
ราคา : 70 บาท
Price : $ 2.5
 ไม้บัลซ่าต่อเรือ 2.0 มิล
ไม้บัลซ่าต่อเรือ 2.0 มิล
ราคา : 75 บาท
Price : $ 3
 ไม้บัลซ่าต่อเรือ 3.0 มิล
ไม้บัลซ่าต่อเรือ 3.0 มิล
ราคา : 85 บาท
Price : $ 3