เซอร์โวมาตราฐาน
 แขนเซอโว อลู 25T
แขนเซอโว อลู 25T
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 TWM-SV4032
TWM-SV4032
ราคา : 350 บาท
Price : $ 12.5
 MG995
MG995
ราคา : 180 บาท
Price : $ 6.5
 MG946R
MG946R
ราคา : 400 บาท
Price : $ 14
 JX DC5821LV-WP
JX DC5821LV-WP
ราคา : 500 บาท
Price : $ 17.5
 AH-900A (Water proof)
AH-900A (Water proof)
ราคา : 680 บาท
Price : $ 23.5
 AH-1500A (Water proof)
AH-1500A (Water proof)
ราคา : 750 บาท
Price : $ 26
 SPEKTRUM S6040
SPEKTRUM S6040
ราคา : 2,490 บาท
Price : $ 86
 SPEKTRUM S6040 HV
SPEKTRUM S6040 HV
ราคา : 2,950 บาท
Price : $ 102
 CYS S3006 กันน้ำ
CYS S3006 กันน้ำ
ราคา : 280 บาท
Price : $ 10
 CYS S0150 กันน้ำ
CYS S0150 กันน้ำ
ราคา : 450 บาท
Price : $ 16
 Jx cls5830HV กันน้ำ
Jx cls5830HV กันน้ำ
ราคา : 990 บาท
Price : $ 34.5
 MG958 High Torque Servo
MG958 High Torque Servo
ราคา : 500 บาท
Price : $ 17.5
 Servo MG996R
Servo MG996R
ราคา : 290 บาท
Price : $ 10
 Servo MG996R กันน้ำ
Servo MG996R กันน้ำ
ราคา : 390 บาท
Price : $ 13.5