ชุดประกอบ,ชุดโมเรือไฟฟ้า
 ชุดประกอบเรือ 40-52 CM
ชุดประกอบเรือ 40-52 CM
ราคา : 1,850 บาท
Price : $ 64
 ชุดประกอบเรือ 40-52 CM ฟลู
ชุดประกอบเรือ 40-52 CM ฟลู
ราคา : 2,250 บาท
Price : $ 78
 ชุดโม FT011
ชุดโม FT011
ราคา : 950 บาท
Price : $ 33
 ชุดโมเพลาบูทเทปล่อน FT012
ชุดโมเพลาบูทเทปล่อน FT012
ราคา : 570 บาท
Price : $ 20
 ชุดโม WL-915
ชุดโม WL-915
ราคา : 970 บาท
Price : $ 33.5