เรือไฟฟ้า RTR
 เรือบังคับไฟฟ้า WL-915
เรือบังคับไฟฟ้า WL-915 (สีแดง)
ราคา : 2,700 บาท
Price : $ 93.5
 เรือบังคับไฟฟ้า WL-915
เรือบังคับไฟฟ้า WL-915 (สีเขียว)
ราคา : 2,700 บาท
Price : $ 93.5
 เรือบังคับไฟฟ้า FT009
เรือบังคับไฟฟ้า FT009 (สีส้ม)
ราคา : 1,490 บาท
Price : $ 51.5
 เรือบังคับไฟฟ้า FT009
เรือบังคับไฟฟ้า FT009 (สีเขียว)
ราคา : 1,490 บาท
Price : $ 51.5
 เรือบังคับไฟฟ้า FT009
เรือบังคับไฟฟ้า FT009 (สีแดง)
ราคา : 1,490 บาท
Price : $ 51.5
 เรือบังคับไฟฟ้า FT009
เรือบังคับไฟฟ้า FT009 (สีน้ำเงิน)
ราคา : 1,490 บาท
Price : $ 51.5
 เรือบังคับไฟฟ้า FT010
เรือบังคับไฟฟ้า FT010
ราคา : 2,590 บาท
Price : $ 89.5
 เรือบังคับไฟฟ้า WL-912
เรือบังคับไฟฟ้า WL-912
ราคา : 1,390 บาท
Price : $ 48
 เรือบังคับไฟฟ้า FT011
เรือบังคับไฟฟ้า FT011
ราคา : 4,200 บาท
Price : $ 145
 เรือบังคับไฟฟ้า FT012
เรือบังคับไฟฟ้า FT012
ราคา : 2,990 บาท
Price : $ 103.5
 เรือบังคับไฟฟ้า FT016
เรือบังคับไฟฟ้า FT016 (สีส้ม)
ราคา : 1,450 บาท
Price : $ 50
 เรือบังคับไฟฟ้า FT016
เรือบังคับไฟฟ้า FT016 (สีเขียว)
ราคา : 1,450 บาท
Price : $ 50
 เรือมินิไฟฟ้า (3-4S)
เรือมินิไฟฟ้า (3-4S)
ราคา : 4,500 บาท
Price : $ 155.5
 เรือบังคับไฟฟ้า 6S
เรือบังคับไฟฟ้า 6S
ราคา : 5,500 บาท
Price : $ 190
 เรือสองตอนมินิ RTR
เรือสองตอนมินิ RTR
ราคา : 1,690 บาท
Price : $ 58.5
 เรือบังคับไฟฟ้า วอริเออร์ไลท์
เรือบังคับไฟฟ้า วอริเออร์ไลท์
ราคา : 2,500 บาท
Price : $ 86.5
 เรือบังคับไฟฟ้า ซี ไรเดอร์ ไลท์
เรือบังคับไฟฟ้า ซี ไรเดอร์ ไลท์
ราคา : 2,500 บาท
Price : $ 86.5
 เรือบังคับไฟฟ้า ออฟชอร์ วอริเออร์
เรือบังคับไฟฟ้า ออฟชอร์ วอริเออร์
ราคา : 3,900 บาท
Price : $ 135
 เรือบังคับไฟฟ้า Rocket V2 Brushless ARTR
เรือบังคับไฟฟ้า Rocket V2 Brushless ARTR
ราคา : 6,900 บาท
Price : $ 238
 เรือบังคับไฟฟ้า คาตามาลัน
เรือบังคับไฟฟ้า คาตามาลัน
ราคา : 7,200 บาท
Price : $ 248.5
 เรือบังคับไฟฟ้า ARPRO
เรือบังคับไฟฟ้า ARPRO (สีชมพู)
ราคา : 8,500 บาท
Price : $ 293.5
 เรือบังคับไฟฟ้า ไมโครแคท 650EP
เรือบังคับไฟฟ้า ไมโครแคท 650EP
ราคา : 11,500 บาท
Price : $ 397
 เรือบังคับไฟฟ้า โฟลว์มาสเตอร์ 650EP
เรือบังคับไฟฟ้า โฟลว์มาสเตอร์ 650EP
ราคา : 12,500 บาท
Price : $ 431