อะไหล่ FT 009
 ใบจักรสแตนเลส 34mm
ใบจักรสแตนเลส 34mm
ราคา : 320 บาท
Price : $ 11
 ใบจักรสแตนเลส 36mm
ใบจักรสแตนเลส 36mm
ราคา : 320 บาท
Price : $ 11
 ชุด อะแดปเตอร์
ชุด อะแดปเตอร์
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 เพลาแต่ง
เพลาแต่ง
ราคา : 160 บาท
Price : $ 6
 ยอยผ่าอลูมิเนียม
ยอยผ่าอลูมิเนียม
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 ชุดเพลาแต่งพร้อมยอย
ชุดเพลาแต่งพร้อมยอย
ราคา : 240 บาท
Price : $ 8.5
 ใบทองเหลือง
ใบทองเหลือง
ราคา : 120 บาท
Price : $ 4.5
 ใบจักรสแตนเลส
ใบจักรสแตนเลส
ราคา : 320 บาท
Price : $ 11
 ชุดมอเตอร์
ชุดมอเตอร์
ราคา : 390 บาท
Price : $ 13.5
 แผงวงจร
แผงวงจร
ราคา : 450 บาท
Price : $ 16