ทริมแท็บ
 ทริมแทป 16x43 มิล
ทริมแทป 16x43 มิล
ราคา : 350 บาท
Price : $ 12.5
 ทริมแทป 30x44 มิล
ทริมแทป 30x44 มิล
ราคา : 390 บาท
Price : $ 13.5
 ทริมแทป 48x57 มิล
ทริมแทป 48x57 มิล
ราคา : 450 บาท
Price : $ 16
 ทริมแทป 50x76 มิล
ทริมแทป 50x76 มิล
ราคา : 550 บาท
Price : $ 19
 ทริมแทป 38x55 มิล
ทริมแทป 38x55 มิล
ราคา : 1,050 บาท
Price : $ 36.5