วิทยุบังคับ
 FSGT2E
FSGT2E
ราคา : 850 บาท
Price : $ 29.5
 วิทยุแผงวงจร เรือ 2 หาง
วิทยุแผงวงจร เรือ 2 หาง
ราคา : 500 บาท
Price : $ 17.5
 Flusher 2 Ch
Flusher 2 Ch
ราคา : 1,000 บาท
Price : $ 35
 Flysky FSGT2B
Flysky FSGT2B
ราคา : 1,050 บาท
Price : $ 36.5
 Flysky GT3B
Flysky GT3B
ราคา : 1,250 บาท
Price : $ 43.5
 Flysky GT3B (กันน้ำ)
Flysky GT3B (กันน้ำ)
ราคา : 1,350 บาท
Price : $ 47
 FUTABA 3PV
FUTABA 3PV
ราคา : 3,990 บาท
Price : $ 138
 FUTABA 4PLS
FUTABA 4PLS
ราคา : 7,000 บาท
Price : $ 241.5
 FUTABA 4PX
FUTABA 4PX
ราคา : 15,500 บาท
Price : $ 535
 Radio Link RC6GS
Radio Link RC6GS
ราคา : 2,790 บาท
Price : $ 96.5
 FreeSKY T4
FreeSKY T4
ราคา : 1,100 บาท
Price : $ 38
 Flysky FS-I4
Flysky FS-I4
ราคา : 1,350 บาท
Price : $ 47
 Flysky I6
Flysky I6
ราคา : 1,950 บาท
Price : $ 67.5
 FS I6X
FS I6X
ราคา : 1,950 บาท
Price : $ 67.5
 FUTABA T6J
FUTABA T6J
ราคา : 5,650 บาท
Price : $ 195
 Flysky TH9X
Flysky TH9X
ราคา : 2,500 บาท
Price : $ 86.5
 RadioLink AT9S
RadioLink AT9S
ราคา : 3,690 บาท
Price : $ 127.5
 FUTABA 4PV (2 รีซีพ)
FUTABA 4PV (2 รีซีพ)
ราคา : 9,900 บาท
Price : $ 341.5
 Radio link R4GS
Radio link R4GS
ราคา : 1,690 บาท
Price : $ 58.5
 Radio link R4GS+รีซีพ กันน้ำ
Radio link R4GS+รีซีพ กันน้ำ
ราคา : 1,770 บาท
Price : $ 61