เพลาสลิง/เพลาแข็ง/ท่อเพลา
 ท่อเพลาแต่ง FT011
ท่อเพลาแต่ง FT011
ราคา : 250 บาท
Price : $ 9
 ท่อเพลาแต่ง FT012
ท่อเพลาแต่ง FT012
ราคา : 250 บาท
Price : $ 9
 เพลา F1 ROCKET
เพลา F1 ROCKET
ราคา : 350 บาท
Price : $ 12.5
 เพลา F1 Hornet
เพลา F1 Hornet
ราคา : 350 บาท
Price : $ 12.5
 เพลา F1 WL-915
เพลา F1 WL-915
ราคา : 200 บาท
Price : $ 7
 เพลา FT011
เพลา FT011
ราคา : 200 บาท
Price : $ 7
 เพลา FT012
เพลา FT012
ราคา : 160 บาท
Price : $ 6
 ชุดเพลาทำเรือประดิษฐ์
ชุดเพลาทำเรือประดิษฐ์
ราคา : 250 บาท
Price : $ 9
 เพลาท่อแกนจักรยาน
เพลาท่อแกนจักรยาน
ราคา : 40 บาท
Price : $ 1.5
 เพลาคู่ EP
เพลาคู่ EP
ราคา : 120 บาท
Price : $ 4.5
 ปลอกเพลาคู่ EP
ปลอกเพลาคู่ EP
ราคา : 120 บาท
Price : $ 4.5
 เพลาแข็ง 3 มิล (260 mm)
เพลาแข็ง 3 มิล (260 mm)
ราคา : 60 บาท
Price : $ 2.5
 เพลาแข็ง 3 มิล (205 mm)
เพลาแข็ง 3 มิล (205 mm)
ราคา : 60 บาท
Price : $ 2.5
 เพลาแข็ง 3 มิลพร้อมท่อ (สั้น)
เพลาแข็ง 3 มิลพร้อมท่อ (สั้น)
ราคา : 120 บาท
Price : $ 4.5
 เพลาแข็ง 3 มิล (350 mm)
เพลาแข็ง 3 มิล (350 mm)
ราคา : 70 บาท
Price : $ 2.5
 เพลาแข็ง 3 มิล (295 mm)
เพลาแข็ง 3 มิล (295 mm)
ราคา : 70 บาท
Price : $ 2.5
 ท่อเลสเพลาแข็ง (บูท)
ท่อเลสเพลาแข็ง (บูท)
ราคา : 180 บาท
Price : $ 6.5
 ท่อเลสเพลาแข็ง (ลูกปืนคู่)
ท่อเลสเพลาแข็ง (ลูกปืนคู่)
ราคา : 220 บาท
Price : $ 8
 ท่อเลสเพลาแข็ง (ลูกปืน ABC)
ท่อเลสเพลาแข็ง (ลูกปืน ABC)
ราคา : 220 บาท
Price : $ 8
 เพลาแข็ง 3 มิลพร้อมท่อ (ยาว)
เพลาแข็ง 3 มิลพร้อมท่อ (ยาว)
ราคา : 140 บาท
Price : $ 5
 เพลาสลิงโอทอปสั้นพร้อมท่อ
เพลาสลิงโอทอปสั้นพร้อมท่อ
ราคา : 150 บาท
Price : $ 5.5
 เพลาตรงสลิงโอทอปพร้อมท่อ
เพลาตรงสลิงโอทอปพร้อมท่อ
ราคา : 180 บาท
Price : $ 6.5
 เพลาสลิง 2 มิล
เพลาสลิง 2 มิล
ราคา : 200 บาท
Price : $ 7
 เพลาสลิง 3 มิล เอาต์บอร์ด
เพลาสลิง 3 มิล เอาต์บอร์ด
ราคา : 200 บาท
Price : $ 7
 เพลาสลิง 3 มิล
เพลาสลิง 3 มิล
ราคา : 200 บาท
Price : $ 7
 เพลาสลิง 3 มิล (กันหลุด)
เพลาสลิง 3 มิล (กันหลุด)
ราคา : 220 บาท
Price : $ 8
 เพลาสลิง 4 มิล
เพลาสลิง 4 มิล
ราคา : 240 บาท
Price : $ 8.5
 เพลาสลิง 4 มิล (กันหลุด)
เพลาสลิง 4 มิล (กันหลุด)
ราคา : 270 บาท
Price : $ 9.5
 ท่อเพลาสลิง 3 มิล ยาว 255 มิล
ท่อเพลาสลิง 3 มิล ยาว 255 มิล
ราคา : 130 บาท
Price : $ 5
 ท่อเพลาสลิง 3 มิล ยาว 300 มิล
ท่อเพลาสลิง 3 มิล ยาว 300 มิล
ราคา : 160 บาท
Price : $ 6
 ท่อเพลาสลิง 4 มิล ยาว 255 มิล
ท่อเพลาสลิง 4 มิล ยาว 255 มิล
ราคา : 180 บาท
Price : $ 6.5
 ท่อเพลาสลิง 4 มิล ยาว 300 มิล
ท่อเพลาสลิง 4 มิล ยาว 300 มิล
ราคา : 220 บาท
Price : $ 8
 เพลาสลิง 4 มิลสองตอน
เพลาสลิง 4 มิลสองตอน
ราคา : 250 บาท
Price : $ 9