อะไหล่ LAVA
[1] - 2
 เฟืองพิเนียน 12T
เฟืองพิเนียน 12T (สีดำ)
ราคา : 150 บาท
Price : $ 5.5
 เฟืองพิเนียน 12T
เฟืองพิเนียน 12T (สีแดง)
ราคา : 150 บาท
Price : $ 5.5
 เฟืองพิเนียน 12T
เฟืองพิเนียน 12T (สีน้ำเงิน)
ราคา : 150 บาท
Price : $ 5.5
 เฟืองพิเนียน 12T
เฟืองพิเนียน 12T (สีส้ม)
ราคา : 150 บาท
Price : $ 5.5
 เฟืองพิเนียน 14T
เฟืองพิเนียน 14T (สีดำ)
ราคา : 150 บาท
Price : $ 5.5
 เฟืองพิเนียน 14T
เฟืองพิเนียน 14T (สีแดง)
ราคา : 150 บาท
Price : $ 5.5
 เฟืองพิเนียน 14T
เฟืองพิเนียน 14T (สีน้ำเงิน)
ราคา : 150 บาท
Price : $ 5.5
 เฟืองพิเนียน 14T
เฟืองพิเนียน 14T (สีส้ม)
ราคา : 150 บาท
Price : $ 5.5
 เฟืองพิเนียน 16T
เฟืองพิเนียน 16T (สีดำ)
ราคา : 150 บาท
Price : $ 5.5
 เฟืองพิเนียน 16T
เฟืองพิเนียน 16T (สีแดง)
ราคา : 150 บาท
Price : $ 5.5
 เฟืองพิเนียน 16T
เฟืองพิเนียน 16T (สีน้ำเงิน)
ราคา : 150 บาท
Price : $ 5.5
 เฟืองพิเนียน 16T
เฟืองพิเนียน 16T (สีส้ม)
ราคา : 150 บาท
Price : $ 5.5
 ดุมล้ออลู
ดุมล้ออลู
ราคา : 350 บาท
Price : $ 12.5
 เพลทล่าง
เพลทล่าง
ราคา : 1,140 บาท
Price : $ 39.5
 เพลทข้าง
เพลทข้าง
ราคา : 200 บาท
Price : $ 7
 สกรู ISO 3*8 mm
สกรู ISO 3*8 mm
ราคา : 40 บาท
Price : $ 1.5
 แท่นยึดเซอร์โว
แท่นยึดเซอร์โว
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 ฐานรองแบตเตอรี่ซ้าย
ฐานรองแบตเตอรี่ซ้าย
ราคา : 120 บาท
Price : $ 4.5
 ฐานรองแบตเตอรี่ขวา
ฐานรองแบตเตอรี่ขวา
ราคา : 120 บาท
Price : $ 4.5
 ฝาครอบแบตเตอรี่
ฝาครอบแบตเตอรี่
ราคา : 110 บาท
Price : $ 4
 เซอร์โวเซฟเวอร์และชุดชักเลี้ยว
เซอร์โวเซฟเวอร์และชุดชักเลี้ยว
ราคา : 220 บาท
Price : $ 8
 ฝาครอบบนยึดห้องเครื่องหน้า
ฝาครอบบนยึดห้องเครื่องหน้า
ราคา : 60 บาท
Price : $ 2.5
 เพลากลางหน้า (สั้น)
เพลากลางหน้า (สั้น)
ราคา : 110 บาท
Price : $ 4
 เพลากลางหลัง (ยาว)
เพลากลางหลัง (ยาว)
ราคา : 220 บาท
Price : $ 8
 สกรู BM 3*14 mm
สกรู BM 3*14 mm
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 แท่นยึดเพลทบน
แท่นยึดเพลทบน
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 เพลทบน
เพลทบน
ราคา : 600 บาท
Price : $ 21
 แท่นล็อคสายไฟ
แท่นล็อคสายไฟ
ราคา : 60 บาท
Price : $ 2.5
 แท่นยึดห้องเกียร์กลาง
แท่นยึดห้องเกียร์กลาง
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 แท่นยึดห้องเกียร์กลางด้านบน
แท่นยึดห้องเกียร์กลางด้านบน
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 ห้องเกียร์หน้า-หลัง
ห้องเกียร์หน้า-หลัง
ราคา : 750 บาท
Price : $ 26
 ชุดเฟืองห้องเกียร์หน้า-หลัง
ชุดเฟืองห้องเกียร์หน้า-หลัง
ราคา : 450 บาท
Price : $ 16
 ชุดเฟืองห้องเกียร์ หน้า-หลัง
ชุดเฟืองห้องเกียร์ หน้า-หลัง
ราคา : 450 บาท
Price : $ 16
 ชุดแขนลิงค์ชักเลี้ยว
ชุดแขนลิงค์ชักเลี้ยว
ราคา : 120 บาท
Price : $ 4.5
 คัพจอยส์
คัพจอยส์
ราคา : 200 บาท
Price : $ 7
 หกเหลี่ยมล็อคดุมล้อ
หกเหลี่ยมล็อคดุมล้อ
ราคา : 120 บาท
Price : $ 4.5
 น็อตล็อคล้อ M5
น็อตล็อคล้อ M5
ราคา : 60 บาท
Price : $ 2.5
 ห้องเกียร์กลาง
ห้องเกียร์กลาง
ราคา : 850 บาท
Price : $ 29.5
 เฟืองสเปอร์ 49T
เฟืองสเปอร์ 49T
ราคา : 170 บาท
Price : $ 6
 ชุดห้องเฟืองเกียร์ขับกลาง
ชุดห้องเฟืองเกียร์ขับกลาง
ราคา : 450 บาท
Price : $ 16
 เฟืองมอเตอร์ 12T
เฟืองมอเตอร์ 12T
ราคา : 150 บาท
Price : $ 5.5
 ชุดลิงค์ลดแรงกระแทกล้อ
ชุดลิงค์ลดแรงกระแทกล้อ
ราคา : 300 บาท
Price : $ 10.5
 ปีกนกหน้า
ปีกนกหน้า
ราคา : 300 บาท
Price : $ 10.5
 ปีกนกหลัง
ปีกนกหลัง
ราคา : 300 บาท
Price : $ 10.5
 เพลาขับล้อ
เพลาขับล้อ
ราคา : 350 บาท
Price : $ 12.5
 สกรู HM 3*10 mm
สกรู HM 3*10 mm
ราคา : 40 บาท
Price : $ 1.5
 ฮัพไรท์หน้า
ฮัพไรท์หน้า
ราคา : 1,000 บาท
Price : $ 35
 กันชน หน้า-หลัง
กันชน หน้า-หลัง
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 แผนยึดกันชนล่าง หน้า
แผนยึดกันชนล่าง หน้า
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 แผ่นยึดกันชนล่าง หลัง
แผ่นยึดกันชนล่าง หลัง
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 แม็กพร้อมยาง
แม็กพร้อมยาง
ราคา : 1,540 บาท
Price : $ 53.5
 ซิงค์ระบายความร้อน
ซิงค์ระบายความร้อน
ราคา : 200 บาท
Price : $ 7
 พัดลมระบายความร้อน
พัดลมระบายความร้อน
ราคา : 230 บาท
Price : $ 8
 บอดี้และแผ่นสติ๊กเกอร์
บอดี้และแผ่นสติ๊กเกอร์
ราคา : 665 บาท
Price : $ 23
 ค้ำหลังกันตีลังกา
ค้ำหลังกันตีลังกา
ราคา : 400 บาท
Price : $ 14
 น๊อตล็อคล้อ M3 (5 pcs.)
น๊อตล็อคล้อ M3 (5 pcs.)
ราคา : 50 บาท
Price : $ 2
 สกรู BT 3*10 mm (12 pcs.)
สกรู BT 3*10 mm (12 pcs.)
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 ทาวเวอร์โช็ค
ทาวเวอร์โช็ค
ราคา : 90 บาท
Price : $ 3.5
 ฝาครอบระบบช่วงล่าง
ฝาครอบระบบช่วงล่าง
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 ลูกปืนล้อด้านนอก 6*12*4 mm
ลูกปืนล้อด้านนอก 6*12*4 mm
ราคา : 90 บาท
Price : $ 3.5
 ลูกปืนล้อด้านใน 10*15*4
ลูกปืนล้อด้านใน 10*15*4
ราคา : 90 บาท
Price : $ 3.5
 บูทรองเสริมความหนา
บูทรองเสริมความหนา
ราคา : 50 บาท
Price : $ 2
 แกนปีกนกหน้า 3*37.5
แกนปีกนกหน้า 3*37.5
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 แกนปีกนกด้านนอกริมล้อ
แกนปีกนกด้านนอกริมล้อ
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 สคิทเพลทเชื่อมต่อเพลทล่าง
สคิทเพลทเชื่อมต่อเพลทล่าง
ราคา : 150 บาท
Price : $ 5.5
 หมอนรองปีกนกพลาสติก
หมอนรองปีกนกพลาสติก
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 ชุดแขนลิงค์ดึงเลี้ยว
ชุดแขนลิงค์ดึงเลี้ยว
ราคา : 170 บาท
Price : $ 6
 ฮัพไรท์หลัง
ฮัพไรท์หลัง
ราคา : 200 บาท
Price : $ 7
 แกนปีกนกหลัง
แกนปีกนกหลัง
ราคา : 70 บาท
Price : $ 2.5
 สกรู TPF 2.6*10 mm
สกรู TPF 2.6*10 mm
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 สกรู TPF 2.3*10 mm
สกรู TPF 2.3*10 mm
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 สกรู TPF 2.3*14 mm
สกรู TPF 2.3*14 mm
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 สกรู TPF 2.3*16 mm
สกรู TPF 2.3*16 mm
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 สกรู BT 3*8 mm
สกรู BT 3*8 mm
ราคา : 60 บาท
Price : $ 2.5
 สกรู BT 3*12 mm
สกรู BT 3*12 mm
ราคา : 60 บาท
Price : $ 2.5
 สกรู BT 3*14 mm
สกรู BT 3*14 mm
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 สกรู BT 3*16 mm
สกรู BT 3*16 mm
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 สกรู BT 3*20 mm
สกรู BT 3*20 mm
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 สกรู BM 3*10 mm
สกรู BM 3*10 mm
ราคา : 60 บาท
Price : $ 2.5
 เอ้าท์ไดร์ทเพลากลาง
เอ้าท์ไดร์ทเพลากลาง
ราคา : 90 บาท
Price : $ 3.5
[1] - 2