อะไหล่ Gravity
 ซีฮัพ
ซีฮัพ
ราคา : 170 บาท
Price : $ 6
 ชุดรองมอเตอร์
ชุดรองมอเตอร์
ราคา : 170 บาท
Price : $ 6
 เฟืองสเปอร์พลาสติก
เฟืองสเปอร์พลาสติก
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 เพลทบน
เพลทบน
ราคา : 340 บาท
Price : $ 12
 ฝาครอบเฟืองสเปอร์ สายพาน
ฝาครอบเฟืองสเปอร์ สายพาน
ราคา : 210 บาท
Price : $ 7.5
 โครงจับชุดเฟืองหน้า
โครงจับชุดเฟืองหน้า
ราคา : 255 บาท
Price : $ 9
 โครงจับชุดเฟืองหลัง
โครงจับชุดเฟืองหลัง
ราคา : 255 บาท
Price : $ 9
 เม้าท์มอเตอร์
เม้าท์มอเตอร์
ราคา : 255 บาท
Price : $ 9
 เพลทคาร์บอนล่าง
เพลทคาร์บอนล่าง
ราคา : 2,040 บาท
Price : $ 70.5
 เสายึดบอดี้
เสายึดบอดี้
ราคา : 110 บาท
Price : $ 4
 ตัวรองบอดี้
ตัวรองบอดี้
ราคา : 50 บาท
Price : $ 2
 ที่วางแบต
ที่วางแบต
ราคา : 140 บาท
Price : $ 5
 ดุมล้อ
ดุมล้อ
ราคา : 70 บาท
Price : $ 2.5
 กันชนหน้า
กันชนหน้า
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 เอาต์ไดร์ฟสปูน
เอาต์ไดร์ฟสปูน
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 วันเวย์
วันเวย์
ราคา : 425 บาท
Price : $ 15
 สปูน
สปูน
ราคา : 340 บาท
Price : $ 12
 ชุดสกรูหัวบอล
ชุดสกรูหัวบอล
ราคา : 170 บาท
Price : $ 6
 ลูกปืน 8x5x2.5 มีบ่า
ลูกปืน 8x5x2.5 มีบ่า
ราคา : 140 บาท
Price : $ 5
 แกนชาร์ปกลาง
แกนชาร์ปกลาง
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 แกนชาร์ปหน้า
แกนชาร์ปหน้า
ราคา : 120 บาท
Price : $ 4.5
 สายพานสั้น
สายพานสั้น
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 สปริงโช๊ค
สปริงโช๊ค
ราคา : 120 บาท
Price : $ 4.5
 โช๊คอลูมิเนียม
โช๊คอลูมิเนียม
ราคา : 680 บาท
Price : $ 23.5
 สายพานยาว 555 mm
สายพานยาว 555 mm
ราคา : 425 บาท
Price : $ 15
 สายพานยาว 174 mm
สายพานยาว 174 mm
ราคา : 170 บาท
Price : $ 6
 สายพานยาว 153 mm
สายพานยาว 153 mm
ราคา : 170 บาท
Price : $ 6
 สเปร์เซอร์ดันสายพานกลาง
สเปร์เซอร์ดันสายพานกลาง
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 สเปร์เซอร์จับชุดเฟืองหน้า
สเปร์เซอร์จับชุดเฟืองหน้า
ราคา : 140 บาท
Price : $ 5
 เสาค้ำแท่นจับชาร์ปกลาง
เสาค้ำแท่นจับชาร์ปกลาง
ราคา : 140 บาท
Price : $ 5
 บูท 9.9x8.2x11.5 mm
บูท 9.9x8.2x11.5 mm
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 ตัวกั้นแบตเตอรี่
ตัวกั้นแบตเตอรี่
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 สเปร์เซอร์ดันสายพานวันเวย์
สเปร์เซอร์ดันสายพานวันเวย์
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 สเปร์เซอร์เม้าท์มอเตอร์
สเปร์เซอร์เม้าท์มอเตอร์
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 สเปร์เซอร์ดันสายพานวันเวย์
สเปร์เซอร์ดันสายพานวันเวย์
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 ตัวกดสายพาน (กลาง)
ตัวกดสายพาน (กลาง)
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 ตัวกดสายพาน (หลัง)
ตัวกดสายพาน (หลัง)
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 หมอนรองปีกนก
หมอนรองปีกนก
ราคา : 150 บาท
Price : $ 5.5
 อัพไรท์หน้า
อัพไรท์หน้า
ราคา : 160 บาท
Price : $ 6
 อัพไรท์หลัง
อัพไรท์หลัง
ราคา : 160 บาท
Price : $ 6
 ลิงค์แขนเซอร์โว
ลิงค์แขนเซอร์โว
ราคา : 200 บาท
Price : $ 7
 ชุดคันชักเลี้ยว+ขายึดเซอร์โว
ชุดคันชักเลี้ยว+ขายึดเซอร์โว
ราคา : 240 บาท
Price : $ 8.5
 ชุดเซอร์โวเซพเวอร์
ชุดเซอร์โวเซพเวอร์
ราคา : 240 บาท
Price : $ 8.5
 ชุดซ่อมโช๊คอัพ
ชุดซ่อมโช๊คอัพ
ราคา : 200 บาท
Price : $ 7
 กันชนหลัง
กันชนหลัง
ราคา : 320 บาท
Price : $ 11
 ลูกปืนเพลาพูเล่ 7x3.6x3 mm
ลูกปืนเพลาพูเล่ 7x3.6x3 mm
ราคา : 120 บาท
Price : $ 4.5
 ลูกปืนโรลสายพาน 6x3x2.5 mm
ลูกปืนโรลสายพาน 6x3x2.5 mm
ราคา : 120 บาท
Price : $ 4.5
 ลูกปืนบอลดริฟ 8x5x2.5 mm
ลูกปืนบอลดริฟ 8x5x2.5 mm
ราคา : 120 บาท
Price : $ 4.5
 ลูกปืนฮัพไรท์นอก 10x5x4 mm
ลูกปืนฮัพไรท์นอก 10x5x4 mm
ราคา : 120 บาท
Price : $ 4.5
 ลูกปืนฮัพไรท์ใน 15x10x4 mm
ลูกปืนฮัพไรท์ใน 15x10x4 mm
ราคา : 130 บาท
Price : $ 5
 แกนยึดปีกนก
แกนยึดปีกนก
ราคา : 120 บาท
Price : $ 4.5
 แกนยึดฮัพล้อ
แกนยึดฮัพล้อ
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 บูทล็อคแกนสลักชุดยู
บูทล็อคแกนสลักชุดยู
ราคา : 60 บาท
Price : $ 2.5
 แหวนเกือกม้า
แหวนเกือกม้า
ราคา : 90 บาท
Price : $ 3.5
 บูทรองเพลทกลาง
บูทรองเพลทกลาง
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 บูทรองเพลทกลาง 6x4.5 mm
บูทรองเพลทกลาง 6x4.5 mm
ราคา : 160 บาท
Price : $ 6
 น๊อตหัวบอลลิงค์
น๊อตหัวบอลลิงค์
ราคา : 160 บาท
Price : $ 6
 สปริงเซอโวเซฟเวอร์
สปริงเซอโวเซฟเวอร์
ราคา : 50 บาท
Price : $ 2
 น็อตแกนโช๊คอัพ
น็อตแกนโช๊คอัพ
ราคา : 120 บาท
Price : $ 4.5
 น็อตเสาบังคับเลี้ยว
น็อตเสาบังคับเลี้ยว
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 ตัวลิงค์
ตัวลิงค์
ราคา : 220 บาท
Price : $ 8
 ฝาซีลยางกระบอกโช๊ค
ฝาซีลยางกระบอกโช๊ค
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 ซีลยางโช๊คอัพด้านใน
ซีลยางโช๊คอัพด้านใน
ราคา : 50 บาท
Price : $ 2
 คัพจอยส์
คัพจอยส์
ราคา : 220 บาท
Price : $ 8
 กระดูกหมา
กระดูกหมา
ราคา : 220 บาท
Price : $ 8
 ชุดปีกนกหน้า-หลัง
ชุดปีกนกหน้า-หลัง
ราคา : 320 บาท
Price : $ 11
 ชุดยูนิเวอร์แซล
ชุดยูนิเวอร์แซล
ราคา : 510 บาท
Price : $ 18
 ชุดบอลแคป (สีขาว)
ชุดบอลแคป (สีขาว)
ราคา : 250 บาท
Price : $ 9
 วันเวย์
วันเวย์
ราคา : 780 บาท
Price : $ 27
 สปูนเอ้าท์ไดร์ฟ
สปูนเอ้าท์ไดร์ฟ
ราคา : 580 บาท
Price : $ 20
 แท่นยึดมอเตอร์ขวา
แท่นยึดมอเตอร์ขวา
ราคา : 425 บาท
Price : $ 15
 แท่นยึดมอเตอร์ซ้าย
แท่นยึดมอเตอร์ซ้าย
ราคา : 300 บาท
Price : $ 10.5
 โครงจับชุดเฟืองฟิกเกลาง
โครงจับชุดเฟืองฟิกเกลาง
ราคา : 500 บาท
Price : $ 17.5
 โครงจับชุดเฟืองฟิกหน้า
โครงจับชุดเฟืองฟิกหน้า
ราคา : 1,050 บาท
Price : $ 36.5
 โครงจับชุดเฟืองฟิกหลัง
โครงจับชุดเฟืองฟิกหลัง
ราคา : 785 บาท
Price : $ 27.5
 แท่นยึดชุดจับสายพานยาว
แท่นยึดชุดจับสายพานยาว
ราคา : 150 บาท
Price : $ 5.5
 สเปอร์ฮัพ
สเปอร์ฮัพ
ราคา : 280 บาท
Price : $ 10