อะไหล่ Blaze Faster
 โช๊คคู่
โช๊คคู่
ราคา : 450 บาท
Price : $ 16
 ปีกนกด้านบน
ปีกนกด้านบน
ราคา : 235 บาท
Price : $ 8.5
 ชุดยูนิเวอร์แซล 1 คู่
ชุดยูนิเวอร์แซล 1 คู่
ราคา : 515 บาท
Price : $ 18
 กระดูกหมา 1 คู่
กระดูกหมา 1 คู่
ราคา : 290 บาท
Price : $ 10
 เอ้าท์ไดร์ท
เอ้าท์ไดร์ท
ราคา : 170 บาท
Price : $ 6
 ดุมล้อ
ดุมล้อ
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 ปีกนกด้านล่าง
ปีกนกด้านล่าง
ราคา : 200 บาท
Price : $ 7
 ทาวเวอร์โช้คหน้า
ทาวเวอร์โช้คหน้า
ราคา : 325 บาท
Price : $ 11.5
 ทาวเวอร์โช้คหลัง
ทาวเวอร์โช้คหลัง
ราคา : 325 บาท
Price : $ 11.5
 ฝาครอบห้องเครื่อง
ฝาครอบห้องเครื่อง
ราคา : 135 บาท
Price : $ 5
 ชุดซีฮัพ/ฮัพไรต์ด้านซ้าย
ชุดซีฮัพ/ฮัพไรต์ด้านซ้าย
ราคา : 235 บาท
Price : $ 8.5
 ชุดซีฮัพ/ฮัพไรต์ด้านขวา
ชุดซีฮัพ/ฮัพไรต์ด้านขวา
ราคา : 235 บาท
Price : $ 8.5
 ชุดยึดค้ำเพลท
ชุดยึดค้ำเพลท
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 ชุดชักเลี้ยว
ชุดชักเลี้ยว
ราคา : 280 บาท
Price : $ 10
 ชุดเซอร์โว
ชุดเซอร์โว
ราคา : 600 บาท
Price : $ 21
 ชุดดึงเลี้ยว
ชุดดึงเลี้ยว
ราคา : 270 บาท
Price : $ 9.5
 เพลทล่าง
เพลทล่าง
ราคา : 500 บาท
Price : $ 17.5
 ที่ครอบแบตเตอร์รี่
ที่ครอบแบตเตอร์รี่
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 เพลทบน
เพลทบน
ราคา : 550 บาท
Price : $ 19
 ตัวล็อสายไฟ
ตัวล็อสายไฟ
ราคา : 60 บาท
Price : $ 2.5
 เพลากลาง
เพลากลาง
ราคา : 235 บาท
Price : $ 8.5
 ฝาครอบสปีด
ฝาครอบสปีด
ราคา : 130 บาท
Price : $ 5
 ชุดตัวจับมอเตอร์
ชุดตัวจับมอเตอร์
ราคา : 200 บาท
Price : $ 7
 ฝาครอบเกียร์กลาง
ฝาครอบเกียร์กลาง
ราคา : 120 บาท
Price : $ 4.5
 พีเนียน
พีเนียน
ราคา : 150 บาท
Price : $ 5.5
 เฟืองสเปร์ 55T
เฟืองสเปร์ 55T
ราคา : 150 บาท
Price : $ 5.5
 ตัวจับเพลากลาง
ตัวจับเพลากลาง
ราคา : 350 บาท
Price : $ 12.5
 น็อตหัวบอล 5*8*12.9
น็อตหัวบอล 5*8*12.9
ราคา : 90 บาท
Price : $ 3.5
 กันชนหน้า
กันชนหน้า
ราคา : 90 บาท
Price : $ 3.5
 ตัวล็อคบอดี้
ตัวล็อคบอดี้
ราคา : 70 บาท
Price : $ 2.5
 ล้อหน้า
ล้อหน้า
ราคา : 550 บาท
Price : $ 19
 ตัวจับสปอยเลอร์
ตัวจับสปอยเลอร์
ราคา : 170 บาท
Price : $ 6
 บอดี้
บอดี้
ราคา : 730 บาท
Price : $ 25.5
 สปริงโช๊ค
สปริงโช๊ค
ราคา : 125 บาท
Price : $ 4.5
 เพลาเกียร์
เพลาเกียร์
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 ตัวยึดตัวจับมอเตอร์
ตัวยึดตัวจับมอเตอร์
ราคา : 120 บาท
Price : $ 4.5
 ตัวจับมอเตอร์
ตัวจับมอเตอร์
ราคา : 125 บาท
Price : $ 4.5
 ตัวชักเลี้ยว
ตัวชักเลี้ยว
ราคา : 125 บาท
Price : $ 4.5
 แกนชักเลี้ยว
แกนชักเลี้ยว
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 สลักเกียร์
สลักเกียร์
ราคา : 170 บาท
Price : $ 6
 น็อคหัวบอล
น็อคหัวบอล
ราคา : 170 บาท
Price : $ 6
 แผ่นรองน็อต
แผ่นรองน็อต
ราคา : 135 บาท
Price : $ 5
 แกนโช๊ค
แกนโช๊ค
ราคา : 90 บาท
Price : $ 3.5
 กระบอกโช๊ค
กระบอกโช๊ค
ราคา : 125 บาท
Price : $ 4.5
 ฝาปิดโช๊คด้านล่าง
ฝาปิดโช๊คด้านล่าง
ราคา : 115 บาท
Price : $ 4
 โอริ่ง 6.5*1.5*3.5
โอริ่ง 6.5*1.5*3.5
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 โอริ่ง 5*8*1.5
โอริ่ง 5*8*1.5
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 โอริ่ง 10*8*2
โอริ่ง 10*8*2
ราคา : 60 บาท
Price : $ 2.5
 ชุดลิงค์
ชุดลิงค์
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 ฝาครอบโช๊คด้านบน
ฝาครอบโช๊คด้านบน
ราคา : 70 บาท
Price : $ 2.5
 ชุดบูท
ชุดบูท
ราคา : 135 บาท
Price : $ 5
 สกรู BM3*14
สกรู BM3*14
ราคา : 40 บาท
Price : $ 1.5
 สกรู HM4*12
สกรู HM4*12
ราคา : 105 บาท
Price : $ 4
 สกรู HM4*22
สกรู HM4*22
ราคา : 105 บาท
Price : $ 4
 สกรู PWB 2.5*5.7*5.5
สกรู PWB 2.5*5.7*5.5
ราคา : 40 บาท
Price : $ 1.5
 สลักแกน 3*45
สลักแกน 3*45
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 สกรู ISO 3*10
สกรู ISO 3*10
ราคา : 40 บาท
Price : $ 1.5
 สกรู TPF3*8
สกรู TPF3*8
ราคา : 40 บาท
Price : $ 1.5
 น็อตหัวบอล 4.8*12.3
น็อตหัวบอล 4.8*12.3
ราคา : 135 บาท
Price : $ 5
 ล้อหลัง 2 ชิ้น
ล้อหลัง 2 ชิ้น
ราคา : 550 บาท
Price : $ 19
 สปอย์เลอร์หลัง
สปอย์เลอร์หลัง
ราคา : 140 บาท
Price : $ 5