รีซีพเวอร์
 FS-GR3
FS-GR3
ราคา : 300 บาท
Price : $ 10.5
 HK-GT2R
HK-GT2R
ราคา : 300 บาท
Price : $ 10.5
 Kasemoto 3CH WP
Kasemoto 3CH WP
ราคา : 350 บาท
Price : $ 12.5
 FS-R6B
FS-R6B
ราคา : 400 บาท
Price : $ 14
 Flysky-IA6
Flysky-IA6
ราคา : 400 บาท
Price : $ 14
 FS-IA6B
FS-IA6B
ราคา : 450 บาท
Price : $ 16
 FS-R8B
FS-R8B
ราคา : 480 บาท
Price : $ 17
 R6008HV
R6008HV
ราคา : 860 บาท
Price : $ 30
 TFR6
TFR6
ราคา : 880 บาท
Price : $ 30.5
 R9DS
R9DS
ราคา : 580 บาท
Price : $ 20
 R4FG
R4FG
ราคา : 490 บาท
Price : $ 17
 Futaba R314SB
Futaba R314SB
ราคา : 1,860 บาท
Price : $ 64.5
 Futaba R2006GS
Futaba R2006GS
ราคา : 1,790 บาท
Price : $ 62
 Receive R6F
Receive R6F
ราคา : 490 บาท
Price : $ 17
 Receive R6F กันน้ำ
Receive R6F กันน้ำ
ราคา : 590 บาท
Price : $ 20.5
 Receive R6FG
Receive R6FG
ราคา : 550 บาท
Price : $ 19
 Receive R6FG กันน้ำ
Receive R6FG กันน้ำ
ราคา : 650 บาท
Price : $ 22.5