อะไหล่ FT 012
 ชุดเพลาแต่ง FT012 (650)
ชุดเพลาแต่ง FT012 (650)
ราคา : 650 บาท
Price : $ 22.5
 ชุดเพลาแต่ง FT012 (950)
ชุดเพลาแต่ง FT012 (950)
ราคา : 950 บาท
Price : $ 33
 ชุดเพลาแต่ง FT012 (1050)
ชุดเพลาแต่ง FT012 (1050)
ราคา : 1,050 บาท
Price : $ 36.5
 ชุดเพลาแต่ง FT012 (1250)
ชุดเพลาแต่ง FT012 (1250)
ราคา : 1,250 บาท
Price : $ 43.5