เซอร์โวขนาดกลาง
 TGY-S33178
TGY-S33178
ราคา : 350 บาท
Price : $ 12.5
 JX 1171MG
JX 1171MG
ราคา : 320 บาท
Price : $ 11
 EMAX ES 3104
EMAX ES 3104
ราคา : 390 บาท
Price : $ 13.5
 EMAX ES 9257
EMAX ES 9257
ราคา : 400 บาท
Price : $ 14
 EMAX ES 9258
EMAX ES 9258
ราคา : 550 บาท
Price : $ 19
 Corona DS319HV
Corona DS319HV
ราคา : 790 บาท
Price : $ 27.5
 AOZ B26CLS
AOZ B26CLS
ราคา : 590 บาท
Price : $ 20.5