เซอร์โวขนาดเล็ก
 Servo 9G Tower pro
Servo 9G Tower pro
ราคา : 80 บาท
Price : $ 3
 Servo 9G2R Tower pro
Servo 9G2R Tower pro
ราคา : 100 บาท
Price : $ 3.5
 EMAX ES08AII
EMAX ES08AII
ราคา : 120 บาท
Price : $ 4.5
 TowerPro MG90S
TowerPro MG90S
ราคา : 160 บาท
Price : $ 6
 EMAX es08ma
EMAX es08ma
ราคา : 280 บาท
Price : $ 10
 MG90D
MG90D
ราคา : 200 บาท
Price : $ 7
 hypertech h009a
hypertech h009a
ราคา : 200 บาท
Price : $ 7
 AH009M กันน้ำจากโรงงาน
AH009M กันน้ำจากโรงงาน
ราคา : 250 บาท
Price : $ 9
 JX Metal Gear PDI-1181MG
JX Metal Gear PDI-1181MG
ราคา : 280 บาท
Price : $ 10
 เซอโวเฟืองเหล็กกันน้ำ
เซอโวเฟืองเหล็กกันน้ำ
ราคา : 160 บาท
Price : $ 6
 Servo 9G ทำกันน้ำ
Servo 9G ทำกันน้ำ
ราคา : 160 บาท
Price : $ 6