รหัสสินค้าS-FT011
ชื่อสินค้าเพลาเดิม
ราคา 200 บาท
Price $ 7
รายละเอียดเพลาเดิม ของเรือ FT011