รหัสสินค้าS-FT009
ชื่อสินค้าใบจักรสแตนเลส
ราคา 320 บาท
Price $ 11
รายละเอียดใบจักรสแตนเลส ของเรือ FT009