รหัสสินค้าS-MOTOR-INRUNNER-4k
ชื่อสินค้าLeopard 4082-2200KV
ราคา 2,700 บาท
Price $ 93.5
รายละเอียดมอเตอร์