รหัสสินค้าS-MOTOR-OUTRUNNER
ชื่อสินค้าTarot 450MX-3500KV
ราคา 850 บาท
Price $ 29.5
รายละเอียดมอเตอร์