รหัสสินค้าS-MOTOR-OUTRUNNER
ชื่อสินค้าREDCON 2217-1400KV
ราคา 490 บาท
Price $ 17
รายละเอียดมอเตอร์