รหัสสินค้าS-MOTOR-OUTRUNNER
ชื่อสินค้าEDF 2226-3800KV
ราคา 590 บาท
Price $ 20.5
รายละเอียดมอเตอร์
Specifications :
Suits : 70mm EDF Unit
RPM/v : 3800kv
Max RPM : 44000
No load current : 4A
Max Current : 50amp
Max Watts : 600w
Thrust : 1200gram
Voltage : 11.1v (3s)
Diameter of shaft : 4mm
Bolt Holts : 19mm
Weight : 98g
ESC : 60A