รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบจักรโปร 42 มิล รูใบ 4 มิล
ราคา 320 บาท
Price $ 11
รายละเอียดใบจักรสแตนเลสเรือไฟฟ้า ขนาด 42 มิล รูใบ 4 มิล