รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบจักรโปร 46 มิล รูใบ 4.76 มิล
ราคา 320 บาท
Price $ 11
รายละเอียดใบจักรสแตนเลสเรือไฟฟ้า สามารถใช้กับเพลามาตราฐาน 3-4 มิล รูใบ 4.76 มิล