รหัสสินค้าSIX WHEELS
ชื่อสินค้าROCK CRAWER
อัตราส่วน1:16
สีสีเหลือง
ราคา 450 บาท
Price $ 16
รายละเอียด- รถบังคับบิ๊กฟุต 4x4
- รีโมท 27MHz
- สเกa 1:16 โช็คอิสระ