รหัสสินค้าCROSS COUNTRY
ชื่อสินค้าROCK CLIMBING
อัตราส่วน1:10
ราคา 890 บาท
Price $ 31
รายละเอียด- รถบังคับบิ๊กฟุต 4x4
- รีโมท 2.4GHz
- สเกa 1:10 โช็คอิสระ4 ล้อลมยาง
- มีล้ออะไหล่ด้านหลัง มีไฟ LED
- แบต Ni-cd 2000mAh 7.2V USB ชาร์จ