รหัสสินค้าGrand Giant
ชื่อสินค้าGrand Giant 1:24
สีสีม่วง
ราคา 490 บาท
Price $ 17
รายละเอียดรถบังคับ Grand Giant 1:24