รหัสสินค้าS-JACKET-MOTOR
ชื่อสินค้าปลอกน้ำ 2935
ราคา 300 บาท
Price $ 10.5
รายละเอียดปลอกน้ำมอเตอร์อินรันเนอร์ขนาด 2940 , 2950 , 2950 , 2970
ตัวปลอกน้ำความยาว 35 มิลลิเมตร