รหัสสินค้าS-TRIM-TAB
ชื่อสินค้าทริมแทป 16x43 มิล
ราคา 350 บาท
Price $ 12.5
รายละเอียดทริมแทป 16x43 มิลลิเมตร