รหัสสินค้าS-SERVO-MOUNT
ชื่อสินค้าแท่นอลูมินิวางกลาง
สีสีเงิน
ราคา 150 บาท
Price $ 5.5