รหัสสินค้าS-MOTOR-MOUNT
ชื่อสินค้าหม้อน้ำ ABC WL-915
สีสีเงิน
ราคา 200 บาท
Price $ 7
รายละเอียดแท่นมอเตอร์กระดิ่ง ABC 2215 สำหรับเรือ F1 WL-915