รหัสสินค้าS-STRUCT
ชื่อสินค้าจิงโจ้ลูกปืนโอทอป
ราคา 350 บาท
Price $ 12.5
รายละเอียดจิงโจ้ลูกปืนโอทอป
วัสด ุ: อลู,ทองแดง,ทองเหลือง
(หน่วย : มิลลิเมตร )
A = 28
B = 38
C = 24
D = 9.5
E = 19
F = 26
รูสำหรับใส่เพลา = 4.76
ใช้ได้กับเพลา 3 และ 4 มิล