รหัสสินค้าS-STRUCT
ชื่อสินค้าจิงโจ้สแตนเลสโปร
ราคา 300 บาท
Price $ 10.5
รายละเอียดจิงโจ้สแตนเลสโปร
วัสดุ : สแตนเลส
(หน่วย : มิลลิเมตร )
A = 30
B = 39
C = 31
D = 8
E = 20
F = 28
รูสำหรับใส่เพลา = 4.76
ใช้ได้กับเพลา 3 และ 4 มิล