รหัสสินค้าS-STRUCT-YOY
ชื่อสินค้าจำปาสแตนเลส 4x4 มิล
ราคา 320 บาท
Price $ 11
รายละเอียดจำปาสแตนเลส 4x4 มิล
สเป็คสินค้า
ยาว 30.5 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร
รูแกนมอเตอร์ 4 มิล
รูเพลา 4 มิล