รหัสสินค้าS-RUDDER
ชื่อสินค้าหางเสืออลู สั้น
ราคา 350 บาท
Price $ 12.5
รายละเอียดหางเสืออลู สั้น
วัสดุ : อลูมิเนียม 
(หน่วย : มิลลิเมตร )

A = 48
B = 22
C = 60
D = 56
E = 75
F = 20