รหัสสินค้าS-RUDDER
ชื่อสินค้าหางเสือยาวโปร
สีสีแดง
ราคา 450 บาท
Price $ 16
รายละเอียดหางเสือยาวโปร สีแดง
วัสดุ : อลูมิเนียม 
(หน่วย : มิลลิเมตร )

A = 47
B = 22
C = 67
D = 75
E = 96
F = 18.5