รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบคู่ CNC 3 เบลด 46 มิล
ราคา 2,000 บาท
Price $ 69
รายละเอียดใบจักรซ้ายขวา CNC 3 เบลด (ใบคู่) ขนาด 46 มิล สามารถใช้กับเพลามาตราฐาน 3-4 มิล รูใบจักร 4.76 มิล