รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบคู่ CNC 3 เบลด 40 มิล
ราคา 1,800 บาท
Price $ 62.5
รายละเอียดใบจักรซ้ายขวา CNC 3 เบลด (ใบคู่) ขนาด 40 มิล สามารถใช้กับเพลามาตราฐาน 3-4 มิล รูใบจักร 4.76 มิล