รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบ CNC 3 เบลด 40 มิล
ราคา 900 บาท
Price $ 31
รายละเอียดใบจักร CNC 3 เบลด ขนาด 40 มิล สามารถใช้กับเพลามาตราฐาน 3-4 มิล รูใบจักร 4.76 มิล