รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบอลูมิเนียม 3 เบลด
ราคา 500 บาท
Price $ 17.5
รายละเอียดใบจักร 3 เบลด ขนาด 32 มิล รูใบจักร 4 มิล