รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบ CNC 36 มิล (3614)
ราคา 650 บาท
Price $ 22.5
รายละเอียดใบจักรเรือ CNC บาลานซ์ มาตราฐาน ขนาดรูใบจักร 4.76 มิล