รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบ CNC 32 มิล (3214)
ราคา 600 บาท
Price $ 21
รายละเอียดใบจักรเรือ CNC บาลานซ์ มาตราฐาน ขนาดรูใบจักร 3 มิล