รหัสสินค้าS-2-TON-Propeller
ชื่อสินค้าใบสองตอนสแตนเลส 36 มิล
ราคา 350 บาท
Price $ 12.5
รายละเอียดใบเลสแกนทองเหลือง 36 มิลของเรือ 2 ตอน