รหัสสินค้าS-2-TON-Propeller
ชื่อสินค้าใบสองตอนทองเหลือง 29มิล
ราคา 200 บาท
Price $ 7
รายละเอียดใบทองเหลืองมิล 29 มิล ของเรือ 2 ตอน