รหัสสินค้าS-2-TON
ชื่อสินค้าท่อเลสเพลาแข็ง (ลูกปืนคู่)
ราคา 220 บาท
Price $ 8
รายละเอียดท่อเลสเพลาแข็ง (ลูกปืนคู่)
ท่อขนาด 5 มิล ยาว 300 มิล ใช้สำหรับเพลาแข็ง 3 มิล
ของเรือ 2 ตอน