รหัสสินค้าS-WL915
ชื่อสินค้าGens 3S 1800mAh 40C
ราคา 650 บาท
Price $ 22.5
รายละเอียดCapacity : 1800mAh
Voltage : 11.1V
Max Continuous Discharge : 40C (72A)
Max Burst Discharge : 80C (144A)
Weight : 155.2 g
Dimensions : 89*31*25 mm 
Balance Plug : JST-XH
Discharge Plug : No
Charge Rate : 1-3C Recommended, 5C Max

สำหรับเรือ WL915