รหัสสินค้าS-WL915
ชื่อสินค้าหม้อน้ำ ABC
สีสีส้ม
ราคา 200 บาท
Price $ 7
รายละเอียดแท่นมอเตอร์กระดิ่ง ABC 2215 ของเรือ WL915