ลำดับสินค้าราคาจำนวนรวม
1. 100
100
ค่าจัดส่ง 50
รวมเงิน  
150    วิธีเปลี่ยนแปลงรายการ
  • แก้ไขรายการ : เปลี่ยนตัวเลขในช่อง จำนวน
  • ลบรายการ : เลือก 0 ในช่อง จำนวน และคลิก ยืนยันรายการ