รหัสสินค้าS-FT011
ชื่อสินค้าใบจักร 38 มิล
ราคา 320 บาท
Price $ 11
รายละเอียดใบจักร 38 มิล สำหรับแต่ง ของเรือ FT011 ใช้สำหรับชุดเพลาแต่ง (เพลาสลิง)