รหัสสินค้าS-FT011
ชื่อสินค้าใบจักร 36 มิล บูท 4 มิล
ราคา 320 บาท
Price $ 11
รายละเอียดใบจักร 36 มิล บูท 4 มิล สำหรับแต่ง ของเรือ FT011 ใช้สำหรับชุดเพลาเดิม